Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Rada Powiatu

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
 • • Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • • Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • • Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym ksiegowym budżetu powiatu,
 • • Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • • Uchwalanie budżetu powiatu,
 • • Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu ,
 • • Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • • Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • • Zasad nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawratej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgdoą rady pwoiatu,
  • • Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu,
  • • Zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • • Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  • • Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • • Tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń , fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • • Tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji ,
  • • Współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • • Tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek

 • • Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
 • • Określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • • Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • • Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • • Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • • Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • • Podejmowanie uchwał w sprawie herbu powiatu i flagi powiatu,
 • • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • • Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-17 10:17:11
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-17 10:17:11
Ostatnia zmiana:2015-05-28 12:18:45
Ilość wyświetleń:1548

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij