Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Procedura nr SP/EKS-6

Opis sprawy:
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna:
Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:
1.Wniosek zgłoszenia do ewidencji, który powinien zawierać:
- boznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych    zapewniających:
a)możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)realizację innych zadań statutowych,
c)w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d)bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 - statut szkoły lub placówki;
 - dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 - zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
 - dane, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 7 ustawy.

2.Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania (w przypadku osób fizycznych);

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych określonego rodzaju (w szczególności: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla stowarzyszenia, fundacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz statut osoby prawnej;

4.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem, a w przypadku wynajmowania odpowiednich pomieszczeń w budynkach szkolnych – tylko umowa najmu tych pomieszczeń (ewentualnie przedwstępna);

5.Wskazanie właściwego urzędu skarbowego;

6.Zgodnie z art. 168 ust. 5 ustawy w przypadku szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Budynek nr 2, pokój 12 (parter)
 
Termin załatwienia sprawy:
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
 
Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)
Joanna Paterek
tel. (62) 725 42 56 w. 344

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-02-03 12:15:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-02-03 12:15:00
Ostatnia zmiana:2017-09-06 13:07:36
Ilość wyświetleń:1423

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij