Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Procedura nr SP/EKS-6

Opis sprawy:
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna:
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:
1.      Wniosek zgłoszenia do ewidencji, który powinien zawierać:
-      oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

- okeślenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty ropoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów w specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

-      wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a)     możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)     realizację innych zadań statutowych,
c)     w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
-      statut szkoły lub placówki,
-      dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
-      zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
2.      Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania (w przypadku osób fizycznych)
3.      Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych określonego rodzaju (w szczególności: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla stowarzyszenia, fundacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz statut osoby prawnej;
4.      Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem oraz opinie: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, a w przypadku wynajmowania odpowiednich pomieszczeń w budynkach szkolnych – tylko umowa najmu tych pomieszczeń (ewentualnie przedwstępna).
5.      Wskazanie właściwego urzędu skarbowego.
6.      Zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Budynek nr 2, pokój 12 (parter)

Termin załatwienia sprawy:
- w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku

Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)
Barbara Jakubek
tel. (62) 725 42 56 w. 344

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-02-03 12:15:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-02-03 12:15:00
Ostatnia zmiana:2015-05-21 09:05:28
Ilość wyświetleń:1226

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij