Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Procedura nr SP/EKS-6

Opis sprawy:
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Podstawa prawna:
Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:
1.Wniosek zgłoszenia do ewidencji, który powinien zawierać:
- boznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych    zapewniających:
a)możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)realizację innych zadań statutowych,
c)w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d)bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 - statut szkoły lub placówki;
 - dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 - zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
 - dane, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 7 ustawy.

2.Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania (w przypadku osób fizycznych);

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych określonego rodzaju (w szczególności: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla stowarzyszenia, fundacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz statut osoby prawnej;

4.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem, a w przypadku wynajmowania odpowiednich pomieszczeń w budynkach szkolnych – tylko umowa najmu tych pomieszczeń (ewentualnie przedwstępna);

5.Wskazanie właściwego urzędu skarbowego;

6.Zgodnie z art. 168 ust. 5 ustawy w przypadku szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Budynek nr 2, pokój 12 (parter)
 
Termin załatwienia sprawy:
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
 
Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)
Joanna Paterek
tel. (62) 725 42 56 w. 344

Obowiązek informacyjny

 

Lp.

 

 

Kontakt

1.

Administrator

 

Starosta Krotoszyński

62 7254256

2.

Inspektor ochrony danych

 

Andrzej Wichłacz

andrzej.wichlacz@starostwo.krotoszyn.pl

62 7254256

wew. 301

3.

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych: dokonanie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, zmiana wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wykreślenie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

udzielanie dotacji z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego.

4.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

5.

Odbiorca danych

Wielkopolski Kurator Oświaty, właściwy organ podatkowy oraz podmioty upoważnione na podstawie prawa.

6.

Czas przetwarzania

Rzeczowy wykaz akt, kat. „A” – bezterminowo, kat. „BE10” – 10 lat.

7.

Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

Prawo do cofnięcia zgody

Nie dotyczy.

9.

Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10

Prawo do informacji

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencje niepodania danych wiąże się

z niezałatwieniem sprawy.

11.

Profilowania danych

Nie dotyczy.

12

Cel inny

Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-02-03 12:15:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-02-03 12:15:00
Ostatnia zmiana:2018-06-06 13:31:52
Ilość wyświetleń:1567
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij