Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zakładanie szkoły lub placówki publicznej

Zakładanie szkoły lub placówki publicznej

Procedura nr SP/EKS-7

Opis sprawy:
Udzielanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Podstawa prawna:
Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) – zwana dalej ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46 poz. 438 ze zmianami) – zwane dalej rozporządzeniem.

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:
1.      Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:
1)     oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania;
2)     w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
3)     określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
a)     w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
b)     w przypadku liceum profilowanego - profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego,
c)     w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
4)     wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
2.      Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
1)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
2)     projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
3)     projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
4)     opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;
5)     wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
6)     zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Budynek nr 2, pokój 12 (parter)

Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)
Barbara Jakubek
tel. (62) 725 42 56 w. 344

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2010-02-22 13:19:29
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2010-02-22 13:19:29
Ostatnia zmiana:2015-05-22 09:56:36
Ilość wyświetleń:1207

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij