Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Preocedura: SP/GG-1

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Narada Koordynacyjna

Tel./fax: 62 725 42 56 wew. 327 lub 357
e-mail: narada.koordynacyjna@starostwo.krotoszyn.pl 
www:   http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl  

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek- Piątek 7:15 – 15:15

Do kogo adresowana jest procedura:
Stosowną dokumentację składa inwestor, projektant lub osoba przez nich upoważniona posiadająca aktualne pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn,
Budynek nr 1, Punkt Informacyjny- parter, pokój nr 12.

Miejsce odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn,
Budynek nr 2, PODGiK- parter, pokój nr 8.

Tryb dokonywania uzgodnienia:
Na posiedzeniach stałych odbywających się zgodnie z harmonogramem narad koordynacyjnych.

Dokumentacja powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany wniosek ,
- 2 egzemplarze propozycji usytuowania sieci sporządzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej, opatrzonej metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta, datą i podpisem,
- plik w formacie wymiany danych wektorowych DXF, zawierający przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu w aktualnie obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych PUWG 2000 lub plik tekstowy ze współrzędnymi zaprojektowanych punktów załamań w formacie txt, zamieszczone na płycie CD lub wysłane na adres mailowy: narada.koordynacyjna@starostwo.krotoszyn.pl,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej.

Dokumentacja projektowa przed przekazaniem na posiedzenie Zespołu podlega weryfikacji głównie pod kątem:
- zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
- prawidłowości zastosowania materiałów kartograficznych i przyjęcia ich do zasobu,
- aktualności mapy do projektu,
- czytelności i jednoznaczności projektu,
- kompletności dokumentacji i załączników.

Opłaty:
Wniesienie opłaty następuje przed uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Opłaty za czynności związane z koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierane są zgodnie z tabelą nr 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie lub przelewem na konto, podając w tytule przelewu numer Dokumentu Obliczenia Opłaty:

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn
PKO BP SA: 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994


W przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel, opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł należy dokonać w kasie lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Krotoszynie,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
BZ WBK SA: 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

Potwierdzenia dokonanych wpłat powinny zostać dołączone do składanego wniosku.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35. kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwołania:
Nie ma zastosowania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, t.j.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 t.j.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
7. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, t.j.)
9. Zarządzenie Nr 74 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 1 lipca 2016 r.- w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Do pobrania:
Wniosek

Harmonogram

Załączniki

wniosek-narada koordynacyjna (287.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram_NK (172.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-01 09:44:39
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-01 09:44:39
Ostatnia zmiana:2017-12-19 09:58:41
Ilość wyświetleń:6232

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij