Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok

Procedura nr SP/KmD-30

Skrócony opis sprawy:
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Aby poddać się kontrolnemu egzaminowi należy uzyskać profil kandydata na kierowcę.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
3. Odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami- jeżeli osoba była skierowana na takie badania i nie przedłożyła ich w wymaganym terminie.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę.
Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego prawo jazdy zatrzymane w depozycje jest zwracane niezwłocznie.

Uwaga: jeżeli dane na zatrzymanym dokumencie prawa jazdy są niezgodne ze stanem faktycznym, należy uzyskać nowe prawo jazdy z właściwymi danymi.
W takim przypadku wymagane są dodatkowo:

1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktory i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.702).

Tryb odwoławczy:
Brak

Opłaty:
Koszt wydania prawa jazdy (jeżeli dotyczy): 100 zł
Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.

2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: PKO BP SA 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za zwrot zatrzymanego prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7). Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na produkcję prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy (prowizja wynosi 2 zł).

4. Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej http://www.info-car.pl (prowizja wynosi 2 zł).

Ulgi:
Brak

Dostępne druki:
Wymagany oryginalny wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji i Dróg

TUTAJ można sprawdzić czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

 

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-24 08:50:22
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-23 09:32:20
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-23 09:32:20
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:49:49
Ilość wyświetleń:1387

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij