Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wpis do ewidencji wykładowców

Wpis do ewidencji wykładowców

Procedura nr SP/KmD-53

Skrócony opis sprawy:
Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Wykładowcą jest osoba, która:
1.  posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;
2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
3.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
4.  jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin wykładowcy (w celu przekazania komisji).

3. Do wglądu: dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączników, Starosta przesyła listę kandydatów na wykładowców do przewodniczącego komisji powołanej przez wojewodę w celu wyznaczenia terminu egzaminu. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu, organ wpisuje osobę do ewidencji wykładowców i wydaje zaświadczenie.

Podstawa prawna:
Ustawa o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.).
Rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1791).

Tryb odwoławczy:
Odmowa wpisu do ewidencji wykładowców następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Opłata za wpis wykładowcy do ewidencji: 50 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.

2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: PKO BP SA 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za wpis wykładowcy do ewidencji). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7).

Ulgi:
Brak

Opłatę za egzamin należy uiścić na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: NBP O/O Poznań 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

LP. Zakres egzaminu Część I Część II
1 Prawo jazdy kategorii B lub T 50 zł 50 zł
2 Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D 50 zł 50 zł
3 Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 zł -
4 Pozwolenie 50 zł 50 zł

 

 

 

 

Dostępne druki:
Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców

Załączniki

WNIOSEK_wpis_do_ewidencji_wykladowcow (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-22 09:36:21
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-23 09:43:46
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-23 09:43:46
Ostatnia zmiana:2018-02-26 14:09:22
Ilość wyświetleń:7764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij