Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie zaświadczenia potw. wpis do rejestru przedsiębiorców

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców

Procedura nr SP/KmD-45

Skrócony opis sprawy:.
Starosta wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 • posiada wyposażenie kontrolno- pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalonych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:
 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.".
Oświadczenie powinno również zawierać:
 • firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 83 ustawy z dnia 1997-06-20 Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2006-02-10 w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004-10-01 w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2264).


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji negatywnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów: 412 zł

Ulgi:
Brak

Załączniki

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (271.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-07-08 14:19:29
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-07-08 14:19:29
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:56:10
Ilość wyświetleń:966

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij