Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura nr SP/KmD-42

Skrócony opis sprawy:
Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca który:
1. Posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy
2. Zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania
3. Posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia
4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów- dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej

Organem prowadzącym rejestr jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców oraz na terenie powiatu sąsiedniego z wyłączeniem:
1. Nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym- dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;
2. Nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym- dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia o treści:
"Oświadczam, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą
- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami"
Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wpis

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Wpis i wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Opłaty:
Wpis do rejestru przedsiębiorców: 500 zł

Ulgi:
Zwolnienie z opłaty skarbowej

Dostępne druki:
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Załączniki

OSK_wniosek_o_wpis_do_rejestru_2016_03_12 (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-24 09:09:12
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-10-12 11:02:29
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-10-12 11:02:29
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:43:00
Ilość wyświetleń:1437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij