Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który był tam zarejestrowany i posiada dowód rejestracyjny

Procedura nr SP/KmD-01

 

Wymagane dokumenty:
 

 

 1. Wniosek o rejestracje pojazdu
 2. Załączniki :
 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, itp.)
 • Dowód rejestracyjny lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Dowodu wniesienia opłaty 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla rejestracji pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 01.01.2016 r. - podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933) w zw. z  ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 ze zm.)
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, lub dowód rejstracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
 • Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów obcojęzycznych przedstawionych do rejestracji
 • Tablice rejestracyjne - jeżeli pojazd był zarejestrowany, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, należy na wniosku o rejestrację oświadczyć, iż pojazd nie posiadał tablic
 1. Do wglądu :
 • Dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon, lub upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy )


Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 5)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
Telefon: 62 725 42 56 do 57, 725 66 60 do 66, wew. 303 i 304

Godziny obsługi:
Poniedziałek - 8:15 - 15:30
Wtorek - Piątek - 7:30 - 14:15

Przerwa śniadaniowa 11:00 - 11:15

Termin i sposób załatwienia:
Po złożeniu wniosku strona otrzymuje tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych przez okres 30 dni.
Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu można odebrać w termnie ok. 2 tyg. od złożenia wniosku o rejestrację, maksymalnie.
W przypadku wyrażenia zgody i podania numeru telefonu komórkowego można otrzymać bezpłatnego SMSa o możliwości odbioru DR.

Jeśli strona nie odebrała dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w terminie 30 dni od rejestracji jest zobowiązania do zwrotu tablic oraz pozwolenia czasowego.


Podstawa prawna:
art. 72 i 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);
§ 3 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 186 poz. 1322 ze zm.)
art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Istnieje możliwość warunkowej rejestracji pojazdu, jeżeli właściciel złoży oświadczenie, iż do momentu odbioru DR nie nastąpi zmiana w prawie własności pojazdu.
  W powyższym przypadku, przy składaniu wniosku o rejestrację, właściciel nie musi posiadać dowodu odprawy celnej lub dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.
  Brakujące dokumenty należy przedłożyć w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.
  Nie uzupełnienie wniosku w terminie wiązać się będzie z wydaniem decyzji o odmowie rejestracji i zobowiązaniem właściciela do zwrotu tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego.
 2.  Informacja w sprawie wprowadzenia na terytorium kraju - art. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 ze zm.)
  1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem:
   1. wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi - w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;
   2. dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu;
   3. wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
  2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień najwcześniejszy.
  3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym pojazd.

 

Załączniki

wniosek o rejestracje 180913 (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-24 14:52:22
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-24 14:52:22
Ostatnia zmiana:2018-09-13 10:46:07
Ilość wyświetleń:12084

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij