Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Procedura nr SP/OŚ-14

Skrócony opis sprawy:
Po złożeniu wymaganych dokumentów, organ wszczynający postępowanie wodnoprawne zawiadamia strony oraz podaje informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. W szczególnych przypadkach w czasie postępowania wodnoprawnego zostaje przeprowadzona rozprawa administracyjna z udziałem stron i osób zainteresowanych. W/w postępowanie zostaje zakończone wydaniem pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek do którego dołącza się:
1)operat wodnoprawny sporzadzony w formie opisowej i graficznej opracowany zgodnie z art. 132 Prawa wodnego;
2)decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
3)opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
4)do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja;
5)do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych;
6)do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego, oprócz odpowiednich dokumentów w/w dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
7)pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek nr 2, Punkt Informacyjny – pok. nr 12.

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn..zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.

Inne informacje:
Opłata skarbowa:
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 217 zł ( opłatę należy uiścić na konto Urząd Miejski w Krotoszynie - Bank Zachodni WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291 z dopiskiem opłata skarbowa za pozwolenie wodnoprawne).

Ulgi:
-

Dostępne druki:

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-27 12:42:58
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-27 12:42:58
Ostatnia zmiana:2016-11-03 08:01:23
Ilość wyświetleń:2009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij