Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie)

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie)

Procedura nr SP/OŚ-2

 

Podstawa prawna:

Art. 42 ust. 2 i 4 w związku z art. 45 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie)

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

- numer identyfikacji podatkowej NIP i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923),

- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

-oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia dzialalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z kopią załaczników, o ile taka decyzja była wydana.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 616 zł

Należną opłatę uiszcza się:

-gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,

 63- 700 Krotoszyn

w godz: w poniedziałi od 8:15 do 15:30

           od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie:

BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszynskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Wniosek na przetwarzanie odpaów-1 (687.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-06-27 13:32:08
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-06-27 13:32:08
Ostatnia zmiana:2016-11-03 10:03:16
Ilość wyświetleń:1221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij