Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno- inżynierskiej

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno- inżynierskiej

 

Procedura SP/OŚ-8

 

Podstawa prawna:

Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596).

Wyniki prac wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

2.       Dokumentacja geologiczna (hydrogeologiczna lub geologiczno- inżynierska) w czterech egzemplarzach w formie papierowej i czterech egzemplarzach w postaci dokumentu elektronicznego

·    Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu:

- ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone     

   zasoby nie przekraczają 50m3/h;

- określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonaniem odwodnień    

   budowlanych otworami wiertniczymi o wydajności nie przekraczającej 50 m3/h;

- wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym

  powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   

  na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

  środowisko może być wymagany z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie

  oddziaływać na wody lecznicze.

 

Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia określa w szczególności;

- budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;

- warunki występowania wód podziemnych w tym charakterystykę warstw wodonośnych

   określonego poziomu;

- informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;

- możliwość poboru wód;

- granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych  

  zbiorników wód podziemnych;

- przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości

  gruntowych, związane z działalnością na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

 

·  Dokumentacje geologiczno- inżynierską sporządza się w celu określenia warunków  

 geologiczno- inżynierskich na potrzeby:

-  zagospodarowania przestrzennego gminy;

- warunków posadowienia obiektów budowlanych;

 

Dokumentacja geologiczno- inżynierska określa w szczególności:

- budowę geologiczną, warunki geologiczno- inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża

   budowlanego lub określonej przestrzeni;

- przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;

- prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz

  likwidacji zamierzonych przedsięwzięć- jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o

  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej określone zostały w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno- inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

Dokumentację geologiczną zatwierdza właściwy organ administracji geologicznej.

 

Opłata skarbowa:

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 zł

Należną opłatę uiszcza się:

 

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

w godz:  w poniedziałki od 8:15 do 15:30

                od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

 

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie :

   BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:

Zgody z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-16 10:51:10
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-16 10:51:10
Ostatnia zmiana:2015-05-12 09:49:21
Ilość wyświetleń:971
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij