Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej


Procedura SP/OŚ -15

Skrócony opis sprawy:
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami organ wszczyna postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., które zostaje zakończone wydaniem decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnicze

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu krotoszyńskiego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki.

Załączniki:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm. (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor przedkłada wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.
  • plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach oraz wskazaniem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu niezainwestowanego - o ile taki teren ma pozostać, w trzech egzemplarzach
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,
  • W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego), załączony do zgłoszenia terminu faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji, stanowiący podstawę pomniejszenia należności, jaką inwestor zobowiązany jest uiścić z tytułu wyłączenia gruntów
  • Kopię mapy klasyfikacyjnej.

Opłaty:

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.2 i art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ). Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek nr 2, Punkt Informacyjny – pok. nr 12.

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14

Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych klas I - III, oraz użytków rolnych klas  IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, jest obowiązywanie na danym terenie aktualnego planu zagospodarowania terenu badź posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. W przeciwnym wypadku, wyłaczenie z produkcji rolnej gruntów klas I - III oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, nie jest możliwe.

Kopię mapy klasyfikacyjnej uzyskać można na wniosek w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ul. 56 Pułku piechoty Wlkp., budynek nr 1, pok. nr 8 

Wyłączający grunty klas I, II, III, IIIa i IIIb wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz grunty pozostałych klas bonitacyjnych wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, zobowiązany jest do uiszczania należności (przez okres 10 lat) oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów, przy czym czasowe wyłączenie gruntów wiąże się z uiszczeniem tylko opłat rocznych w wysokości 10% należności (ustalonej w oparciu o dane z tabeli zamieszczonej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączania gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego. Oznacza to także, że za każdy kolejny metr przekraczający określoną wyżej powierzchnię wyłączający zobowiązany jest wnieść stosowne opłaty.

Ulgi:

Wyłączenie o pow. do 500 m. kw. pod cele budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty jednorazowej i opłat rocznych.

Załączniki

Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2014-08-25 14:37:19
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2010-02-02 12:38:50
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2010-02-02 12:38:50
Ostatnia zmiana:2017-02-24 07:39:21
Ilość wyświetleń:7768
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij