Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Orpiszewie przy ulicy Stawnej 1, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 378/3, o powierzchni 0,0966 ha, opisanej w księdze wieczystej 16390, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2004 r. o godz.1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 15.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu.
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej świetlicy o powierzchni użytkowej 201,47m2, podpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem płaskim jednospadowym. Budynek dobudowany do budynku przychodni lekarskiej z apteką. Nieruchomość położona w centrum wsi, przy ulicy o nawierzchni asfaltowej wyposażonej w sieć elektryczną i wodociągową. Teren ogrodzony płotem z elementów stalowych, częściowo utwardzony płytami betonowymi i betonem, reszta zagospodarowana zielenią. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa i zagrodowa. Dla nieruchomości brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej zobowiązania.
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 złotych /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
Wadium: 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie lub na konto PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem „wadium Orpiszew” w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 26 listopada 2004 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości zabudowanej jest wpłata zaoferowanej ceny oraz kwoty 854,00zł (koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży) najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 ze zm./ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, pokój nr 1 i 27, tel. nr 725 42 56 w.334 i 336.


                                                 
                                        Przewodniczący
                                   Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
                                        /-/Leszek Kulka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-10-26 14:36:24
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-10-26 14:36:24
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:23:23
Ilość wyświetleń:738

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij