Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krotoszynie przy ulicy Tuwima i Rawickiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami działek:
6316/3 o powierzchni 0,0808 ha, opisanej w księdze wieczystej 24342,
6316/4 o powierzchni 0,0815 ha, opisanej w księdze wieczystej 24342,
     6316/5 o powierzchni 0,0805 ha, opisanej w księdze wieczystej 24342,
6316/6 o powierzchni 0,0804 ha, opisanej w księdze wieczystej 24342,
                   

Przetarg rozpocznie się w dniu 11 stycznia 2005 r. o godzinie 12oo w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 15, dla każdej działki odrębnie.

Działka oznaczona numerem 6316/3 o powierzchni 0,0808 ha, położona jest w strefie pośredniej miasta przy ulicy Rawickiej o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną, na działce wzdłuż granicy od strony zachodniej rosną drzewa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł. /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
Wadium: 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

Działka oznaczona numerem 6316/4 o powierzchni 0,0815 ha, położona jest w strefie pośredniej miasta przy ulicy Rawickiej o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną.
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł. /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/.
Wadium: 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/.

Działka oznaczona numerem 6316/5 o powierzchni 0,0805 ha, położona jest w strefie pośredniej miasta przy ulicy Tuwima o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną.
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł. /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/.
Wadium: 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/.

Działka oznaczona numerem 6316/6 o powierzchni 0,0804 ha, położona jest w strefie pośredniej miasta przy ulicy Tuwima o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telefoniczną, na działce wzdłuż granicy od strony zachodniej rosną drzewa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł. /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
Wadium: 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

Warunkiem nabycia działki budowlanej jest wpłata zaoferowanej ceny oraz wpłata do każdej działki kwoty 533,80 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy) stanowiącej koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Działki opisane wyżej nie są obciążone ani nie ciążą na nich zobowiązania.

Działki budowlane będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe na podstawie decyzji Burmistrza Krotoszyna Nr 94/2004 z dnia 6.05.2004 i 27.09.2004 r. o warunkach zabudowy.
Do ceny sprzedaży każdej z w/w nieruchomości gruntowych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu oraz przedłożenie komisji przetargowej
-     dowodu wpłaty wadium,
-     dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
-     w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru potwierdzonego przez Sąd (w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem „wadium Krotoszyn” w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 7 stycznia 2005 r.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 ze zm./ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, pokój nr 1 i 27, tel. nr 725 42 56 w.334 i 336.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-12-06 15:56:22
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-12-06 15:56:22
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:23:23
Ilość wyświetleń:806

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij