Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zdunach przy ulicy Sienkiewicza 11, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1850, o powierzchni 0,0746 ha, opisanej w księdze wieczystej 11796, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego.


Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2005 r. o godz.1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 15.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu.
Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, położona w centrum miasta przy ulicy o nawierzchni asfaltowej wyposażonej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa, handlowa i mieszkaniowa.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zduny – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej zobowiązania.
Cena wywoławcza: 13 000,00 złotych /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/.
Wadium: 2 600,00 zł /słownie: dwa tysiące sześćset złotych/.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata zaoferowanej ceny oraz wpłata kwoty 488,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) stanowiącej koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek vat w wysokości 22%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu oraz przedłożenie komisji przetargowej
-     dowodu wpłaty wadium,
-     dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
-     w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru potwierdzonego przez Sąd (w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem „wadium Zduny ul. Sienkiewicza 11” w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 21 stycznia 2005 r.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 ze zm./ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, pokój nr 1 i 27, tel. nr 725 42 56 w.334 i 336.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-12-15 09:32:43
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-12-15 09:32:43
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:23:23
Ilość wyświetleń:733

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij