Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich....

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie Uchwały Nr XX/92/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 142 poz. 2578/ w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Krotoszyńskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2010 rok na wyżej opisane prace i roboty. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2009 r.

Zgodnie z powyższą Uchwałą osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, przy ubieganiu się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku /wraz z załącznikami/ do Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego. Wnioski składać można osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 17 do 30.09.2009r. do godz. 15.15.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Wniosek taki powinien zawierać:
1)     nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,
2)     dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
3)     decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
4)     wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
5)     zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,
6)     termin zakończenia prac objętych wnioskiem,
7)     harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
8)     informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,
9)     wykaz prac konserwatorskich i renowacyjnych na przedmiotowym zabytku, wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków.

Dotację przyznaje się, biorąc w szczególności pod uwagę:
1) wartość historyczną, artystyczną lub naukową zabytku,
2) znaczenie dla polskiej kultury, regionu,
3) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
4) stan zachowania zabytku,
5) wysokość zaangażowania środków własnych.Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres prac lub robót i termin ich wykonania,
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną
z niej pokryte,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu
niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji,
4) tryb kontroli realizacji zadania,
5) zapis o obowiązku wykonania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków projektu prac remontowych i konserwatorskich oraz programu
zagospodarowania zabytku, jego otoczenia oraz dalszego użytkowania.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu i niespełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Krotoszyn, 10 września 2009 r.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
/-/Leszek Kulka


Pobierz wniosek (plik PDF)

Załączniki

zal1F.pdf (0kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2009-09-11 09:55:49
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2009-09-11 09:55:49
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:23:26
Ilość wyświetleń:804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij