Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

OGŁOSZENIE O NABORZE


Starosta Krotoszyński


poszukuje kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie na stanowisko:

Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania konieczne dla osób:
-     wykształcenie wyższe - umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
-     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
-     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
-     minimum 3 letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
-     obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe:
-     znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
-     znajomość procedur postępowania administracyjnego, cywilnego,
-     znajomość przepisów – ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
-     znajomość programów unijnych,
-     umiejętność zarządzania zespołem, sprawnej organizacji pracy,
-     komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
-     umiejętność podejmowania decyzji,
-     dobra znajomość języka obcego.

Główne zadania na stanowisku:
-     kierowanie pracą Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu,
-     organizowanie pracy w sposób zapewniający realizacje wszystkich zadań określonych dla wydziału w Regulaminie Organizacyjnym i przepisach szczególnych,
-     nadzór nad realizacją zadań w zakresie rozwoju i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, promocji powiatu, kultury i sportu.
-     zapewnienie realizacji przepisów prawa miejscowego wykonywania uchwał i wniosków Rady Powiatu i jej organów,
-     monitorowanie i koordynowanie zadań związanych z możliwością wykorzystania funduszy zewnętrznych,
-     koordynowanie pracy zespołów powołanych ds. realizacji projektów rozwojowych,
-     opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu.
-     zapewnienie terminowego opracowywania planów, informacji i sprawozdań,
-     realizacja zadań zgodnie z przepisami ustawy dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,


Wymagane dokumenty:
-     list motywacyjny,
-     kwestionariusz osobowy + zdjęcie,
-     dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp.)
-     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie stwierdzające wymagany staż pracy,
-     oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
-     oświadczenie, że kandydat nie został ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
-     zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-     oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności),

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Starostwa: pok. nr 26 lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 w terminie do dnia 23 czerwca 2009 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.krotoszyn.pl. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa). Na podanej wyżej stronie internetowej w dziale sprawy kadrowe – procedura, udostępnione zostały wzory kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.
Koperta powinna zawierać dopisek – ”Oferta zatrudnienia na Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu” Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych Informacji dotyczących naboru udziela Ewa Karolczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego tel. 0-62 725-42-56 w. 320.

Krotoszyn, dnia 10 czerwca 2009 r.

Starosta Krotoszyński – mgr Leszek Kulka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2009-06-30 08:13:31
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2009-06-30 08:13:31
Ostatnia zmiana:2010-05-10 23:24:44
Ilość wyświetleń:605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij