Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

Procedura nr SP/KmD-18

Skrócony opis sprawy:
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1 i T
18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B, B+E, C1 i C1+E
20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy)
24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
 A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy)
21 lat — dla tramwaju
15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego
10 lat — dla roweru
17 lat — dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę
13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego
21 lat — dla kolejki turystycznej

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
4. Zgoda, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli jest wymagana
(Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.).
5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
2. Prawo jazdy- jeżeli osoba posiada.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktory i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.702).

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania profilu kandydata na kierowcę następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Brak

Ulgi:
Brak

Dostępne druki:
Wymagany oryginalny wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji i Dróg
Zgoda rodzica/opiekuna na rozpoczącie przez małoletniego szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy

Dodatkowe informacje pod adresem e-mail: uprawnienia@starostwo.krotoszyn.pl

Załączniki

Oswiadczenie_prawo_jazdy_maloletni (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-22 13:19:33
Wprowadził do systemu:Janusz Hyliński
Data wprowadzenia:2013-01-22 13:19:39
Opublikował:Janusz Hyliński
Data publikacji:2013-01-22 13:24:34
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:45:08
Ilość wyświetleń:6692

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij