Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Procedura nr SP/KMD-39

Skrócony opis sprawy:
Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która:
1. ukończyła 21 lat;
2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3. uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych), które uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii:

1.  A1, A2 i A
2.  B1, B i B+E
3.  C1, C1+E, C, C+E
4.  D1, D1+E, D i D+E

Zezwolenie jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

UWAGA!

Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.

Wymogu dotyczącego ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych. W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami);
3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami);
4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
5. Zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdu uprzywilejowanego w ochotniczej straży pożarnej;
6. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości;
2. Prawo jazdy;
3. Oryginały składanych dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Organ wydający zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. 2017 r. poz. 140, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Koszt wydania zezwolenia: 50 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.
2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: PKO BP SA 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7).
3. Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy (prowizja wynosi 2 zł).
4. Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej http://www.info-car.pl (prowizja wynosi 2 zł).

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Ulgi:
Brak

Załączniki

WNIOSEK_pojazdy_uprzywilejowane (292.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Hyliński
Data wprowadzenia:2013-06-11 16:24:12
Opublikował:Janusz Hyliński
Data publikacji:2013-06-11 16:33:36
Ostatnia zmiana:2017-07-06 12:53:36
Ilość wyświetleń:4808

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij