Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Procedura  nr SP/KmD-48

Skrócony opis sprawy:
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób
 

Wymagane dokumenty:
Zezwolenia udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy który powinien zawierać:

1.    Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

2.    Adres siedziby przedsiębiorcy,

3.    Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

4.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

5.    Określenie rodzaju transportu drogowego,

6.    Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

7.    Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

8.    Określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

(Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.).


Do wniosku o udzielenie zezwolenia , należy dołączyć:

1.    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem iż będzie pełnić rolę zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (treść artykułu 4 w załączniku nr 6),

2.    Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych w/w osoby,

3.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, np. roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (treść artykułu 7 w załączniku nr 6),

4.    Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

5.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2,

(Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy),

6.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,

7.    Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

*       będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, lub prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

*       zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a.

8.  Oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 7, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporz±dzenia (WE) nr 1071/2009.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

1)   markę, typ;

2)   rodzaj/przeznaczenie;

3)   numer rejestracyjny;

4)   numer VIN;

5)   wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

Opłaty:

  • Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.
  • Opłata za wydanie wypisu z w/w zezwolenia wynosi 110 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 9)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 368

Termin i sposób załatwienia:
Udzielenie lub odmowa licencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 06 wrze¶śnia 2001 o transporcie drogowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1907 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Komunikacji ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Wniosek-zezwolenie zawód przewoźnika (222.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_1 (214.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_2 (196.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_3 (201.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_4 (210.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_5 (311.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_6 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Oprysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Oprysiak
Data wprowadzenia:2013-10-17 12:24:36
Opublikował:Maciej Oprysiak
Data publikacji:2013-10-17 14:00:32
Ostatnia zmiana:2017-02-23 12:35:02
Ilość wyświetleń:940

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij