Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Procedura nr SP/KmD-47

Skrócony opis sprawy:
Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy który powinien zawierać:

1.    Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

2.    Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

3.    Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4.    Określenie czasu na który licencja ma być udzielona,


Do wniosku o udzielenie licencji, należy dołączyć:

1.    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, iż zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będzie ona pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych),

2.    Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych w/w osoby,

3.    Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a)  nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b)  nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego),

4.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2

(Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.),

5.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

Wymóg posiadania zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1.    rocznym sprawozdaniem finansowym;

2.    dokumentami potwierdzającymi:

a.    dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b.    posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c.     udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d.    własność nieruchomości.

 

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji na okres od 2 do 15 lat wynosi 800 zł,

Opłata za udzielenie licencji na okres powyżej 15 do 30 lat wynosi  900 zł,

Opłata za udzielenie licencji na okres powyżej 30 do 50 lat wynosi  1000 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 9)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 368

Termin i sposób załatwienia:
Udzielenie lub odmowa wydania licencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Komunikacji ). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki

Wniosek-spedycja (218.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_1 (202.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_2 (203.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Beker
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Beker
Data wprowadzenia:2013-10-25 08:30:06
Opublikował:Marek Beker
Data publikacji:2013-10-25 09:50:11
Ostatnia zmiana:2017-02-23 12:56:50
Ilość wyświetleń:1078

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij