Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych

 

L.p. Imię i nazwisko radnego Data zgłoszenia Interpelacja, wniosk, zapytanie Treść i odpowiedź
1. H. Jankowski 10.12.2014 Złożył interpelację w sprawie wjazdów na nowo wybudowanym ciagu roweoro-pieszym przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie PDF
2. R.Zych-Kordus 10.12.2014 Złożyła interpelację w sprawie ekspertyzy mostu na drodze powiatowej w Rozdrażewie PDF
3. R.Zych-Kordus 10.12.2014 Złożyła interpelację w sprawie poprawy i zabezpieczenia poboczy przy drodze powiatowej w Rozdrażewku PDF
4. R.Zych-Kordus 10.12.2014 Złożyła wniosek w sprawie zabezpieczenia pobocza przy wyremontowanym odcinku ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie PDF
5. I.Rękosiewicz 10.12.2014 Złożyła wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Powiatu Ostrowskiego o opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Sulmierzyce - granica powiatu ostrowskiego - granica powiatu krotoszyńskiego - granica powiatu ostrowskeigo (Kuroch) i wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie PDF
6. R. Zych-Kordus 30.12.2014

Złożyła interpelację w sprawie rozpatrzenia w planach PZD na 2015 rok:

- przełożenia chodnika wzdłuż drogi od szkoły w kierunku centrum wsi w Nowej Wsi,

-wykonania powierzchniowego utrwalenia na drodze z Nowej Wsi w kierunku Maciejewa,

-przeprowadzenie remontu załomów na skraju drogi powitaowej z Rozdrażewa do Koźmina Wlkp.

PDF
7. I. Rękosiewicz 30.12.2014 Złożyła interpelację w sprawie realizacji programu usuwania azbestu oraz zorganizowania spotkania z GGDKiA i Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich celem skonsultowania propozycji budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie powiatu PDF
8. H. Jankowski 30.12.2014 Złożył interpelację w sprawie prac wykonanych przy ułożeniu światłowodu wzdłuż drogi Rozdrażew - Dobrzyca oraz złagodzenia uskoków na drogach relacji Krotoszyn - Rozdrażew i Rozdrażew - Koźmin Wlkp. PDF
9. K. Kasprzak 30.12.2014

Złożył wnioski w sprawie:

- postawienia znaków zakaz wyprzedzania przed przystankiem autobusowym na drodze w miejscowości Nowy Folwark,

- wycięcia krzewów na drodze w m. Nowy Folwark,

- postawienia lustra w Krotoszynie na skrzyżowaniu ulic Zamkowa - Zdunowska

PDF
10. P. Jędrkowiak 30.12.2014 Złożył wniosek w sprawie wykonania chodnika przy ul. Robotniczej oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w m. Benice PDF
11. R. Zych-Kordus 27.01.2015 Złożyła wniosek w sprawie pozostawienia znaku z napisem "nie dotyczy dojazdu do posesji" na obiekcie mostowym na drodze powiatowej 4331P ul. Pleszewska w Rozdrażewie PDF
12. H. Jankowski 29.01.2015 Złożył interpelację w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów w Trzemesznie PDF
13. R. Zych-Kordus 29.01.2015 Złożyła interpelację w sprawie odmulenia rowu po prawej stronie drogi powiatowej nr 5151P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4331P w kierunku Trzemeszna. PDF
14. P. Jędrkowiak 29.01.2015 Złożył wniosek w sprawie wykonania dokumentacji na nową nawierzchnię i chodnik przy ul. Przemysłowej w Krotoszynie. PDF
15. R.Zych-Kordus 27.02.2015 Złożyła interpelację w sprawie opracowania Powiatowej Karty Dużej Rodziny PDF
16. P.Osuch 27.02.2015 Złożył wniosek w sprawie naprawy przyczółku mostowego PDF
17. H. Jankowski 27.03.2015 Złożył interpelację w sprawie zakupu tłucznia na remont drogi Grębów-Cegielnia PDF
18. R. Zych-Kordus 27.03.2015 Złożyła interpelację w sprawie przekazania harmonogramu ścinki poboczy PDF
19. D. Rozum 27.03.2015 Złożył wniosek w sprawie wykonania chodnika na ul. Spokojnej w Krotoszynie PDF
20. D. Rozum 27.03.2015 Złożył wniosek w sprawie organziacji "Nocy biologów" w ZSP nr 3  PDF
21. R. Zych-Kordus 27.03.2015 Złożyła wnisoek w sprawie rozpatzrenia możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości na ulicy Koźmińskiej w Rozdrażewie poza terenem zabudowanym. PDF
22. W. Szeszycki 17.04.2015 Złożył wniosek w sprawie wystąpienia do WOW NFZ o udzielenie informacji jakie placówki POZ maja jeszcze niewykorzystany limit do przyjęcia najmłodszych pacjentów. PDF
23. R. Zych-Kordus 24.04.2015 Złożyła interpelację w sprawie zakupu tłucznia na remont drogi Grębów - Cegielnia PDF
24. P. Osuch 24.04.2015 Złożył interpelację w sprawie terminu przeprowadzenia naprawy dróg powiatowych w Koźminie Wlkp. PDF
25. H. Jankowski 24.04.2015 Złożył wniosek w sprawie poszerzenia drogi powiatowej Rozdrażewek-Różopole PDF
26. D. Rozum 24.04.2015 Złożył wniosek w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju i modernizacji oświaty ponadgimnazjalnej PDF
27. P. Osuch 24.04.2015 Złożył wniosek w sprawie rozpatrzenia możliwości zwiększenia dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat krotoszyński PDF
28. P. Osuch 24.04.2015 Złożył wniosek w sprawie utwardzenia i wyrównania tłuczniem odcinka 15 m na ulicy Potarzyckiej w Starej Obrze. PDF
29. P. Osuch 24.04.2015 Złożył wniosek w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 70 km/h  wzdłuż ogródków działkowych w Koźminie Wlkp. na drodze powiatowej - od ul. Cieszyńskiego w kierunku Nowej Obry. PDF
30. H. Jankowskiego 4.05.2015 Złożył wniosek w sprawie poszerzenia chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie PDF
31. H. Jankowski 29.05.2015 Złożył interpelacje w sprawie frezowania lub innego działania powodującego usunięcie pni wyciętych drzew przy drodze powiatowej Rozdrażew - Dąbrowa i w Grębowie. PDF
32. H. Jankowski 29.05.2015 Złożył interpelacje w sprawie dodatkowych pytań do interpelacji złożonej  w miesiącu kwietniu, a dotyczącej poszerzenia drogi powiatowej Rozdrażewek-Różopole. PDF
33. P. Jędrkowiak 29.05.2015 Złożył interpelacje w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Robotniczej w Krotoszynie PDF
34. P. Jędrkowiak 29.05.2015 Złożył interpelację w sprawie umieszczania plakatów i bilbordów na słupach oświetleniowych i znakach drogowych w pasie drogowym. PDF
35. P. Osuch 29.05.2015 Złożył interpelację w sprawie naprawy wybrzuszeń w asfalcie na odcinku drogi powiatowej Koźmin Wlkp. - Wrotków. PDF
36. D. Rozum 29.05.2015 Złożył wniosek w sprawie zwiększenia liczby godzin na przedmioty rozszerzone w I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie i sfinansowania dojazdów uczniów szkoły na zajęcia na uniwersytetach oraz zabezpieczanie w budżecie na 2016 r. kwoty 50.000 zł na zrealizowanie  w szkole niezbędnych remontów. PDF
37. R. Zych-Kordus 10.06.2015 Złożyła wniosek w sprawie przycięcia drzew i zeschniętych konarów przy drodze Nowa Wieś - Maciejew - Rozdrażewek PDF
38.

R. Zych-Kordus

H. Jankowski

26.06.2015 Złożyli interpelację w sprawie ekspertyzy mostu w miejscowości Orla PDF
39.

R. Zych - Kordus

H. Jankowski

26.06.2015 Złożyli interpelację w sprawie ograncizenia postoju pojazdów i innych obiektów reklamowych na parkingach powiatowych PDF
40. H. Jankowski 26.06.2015 Złożył interpelację w sprawie udostępnienia frezu powstałego z urobku na remontowanych drogach i przekazanie go mieszkańcom wsi Grębów PDF
41, B. Antczak 20.08.2015 Złożyła interpelację w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół z Powiatu Krotoszyńskiego PDF
42, A. Serek 20.08.2015 Złożył interpelację w sprawie zlecenia w drodze porozumień zimowego utrzymania dróg powiatowych gminom. PDF
43. R. Zych-Kordus 20.08.2015 Złożyła interpelację w sprawie udzielenia informacji o zleceniu wycinki traw oraz załatania dziur w kierunku Dzielic i w Rozdrażewku PDF
44. H. Jankowski 25.09.2015 Złożył interpelację w sprawie ustawienia lustra w Rozdrażewie PDF
45. H. Jankowski 25.09.2015 Złożył interpelację w sprawie dokończenia uzupełniania zaniżeń na poboczach przy drogach powiatowych PDF
46. H. Jankowski 25.09.2015 Złożył interpelację w sprawie wniosku o nieodpłatne przejęcie gruntu PDF
47. P. Jędrkowiak 25.09.2015 Złożył interpelację w sprawie zwrotu środków przez SPZOZ w Krotoszynie PDF
48. P. Osuch 25.09.2015 Złożył wniosek w sprawie utwardzenia pobocza wzdłuż skrzyżowania ulicy Zamkowej z ulicą południową w Koźminie Wlkp. PDF
49. A. Serek 25.09.2015 Złożył wniosek w sprawie ponownego rozważenia możliwości zlecenia w drodze porozumień zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku samorządom gminnym. PDF
50. H. Jankowski 30.10.2015 Złożył interpelację w sprawie pisma sołtysa Grębowa dotyczącego dokonanej lustracji terenowej przez komisję ds. zarządzania ruchem oraz czy zostanie zniesiony zakaz zatrzymywania pojazdów. PDF
51. P. Osuch 30.10.2015 Złożył wniosek mieszkańców ulicy Zielony Rynek w Koźminie Wlkp. w sprawie ograniczenia prędkości8  pojazdów do 40 km/h. PDF
52. P. Jędrkowiak 27.11.2015 Złożył interpelację w sprawie wykonania nawierzchni na ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie PDF
53. R. Zych-Kordus, H. Jankowski 30.12.2015

 Złożyli wniosek w sprawie: wycinki krzewów na terenie gminy Rozdrażew, naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej, czyszczenia rowów przy drodze powiatowej Rozdrażew -Trzemeszno.

PDF
54. P. Osuch 30.12.2015 Złożył interpelację w sprawie sprzątania poboczy wzdłuż dróg powiatowych PDF
55. H. Jankowski 29.01.2016 Złożył interpeolację w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów pod drgoami powiatowymi PDF
56. P.Jędrkowiak 24.02.2016 Złożył interpelację w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Słodowej PDF
57. J. Poczta 24.02.2016 Złożył wniosek w sprawie sfrezowania karpy na ulicy Bolewskiego oraz uzupełnienie tego fragmentu jezdni masą bitumiczną PDF
58. P. Osuch 24.02.2016 Złozył wniosek w sprawie wymiany lub modernizacji oświetlenia wzdłuż ulicy Pleszewksiej w Koźminie Wlkp. PDF
59. P. Osuch 24.02.2016 Złożył wniosek w sprawie remontu chodnika przy ulicy Poznańskiej w Koźminie Wlkp. PDF
60. H. Jankowski 30.03.2016 Złożył interpelację w sprawie obniżenia krawężników drogowych znajdujących się przy przejściach dla pieszych usyt. w centrum Rozdrażewa PDF
61. H. Jankowski 30.03.2016 Złożył interpelację w sprawie naprawy pogwarancyjnej spękań  ścieżki w Henrykowie PDF
62. P. Jędrkowiak 30.03.2016 Złożył interpelację w sprawie przekazania informacji dot. realizacji nakładki na ul. Raszkowskiej w związku z uwagami do jakości prac. PDF
63. H. Jankowski 30.03.2016 Złożył wniosek w sprawie opracowania wzoru wniosku o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi. PDF
64. J. Poczta 30.03.2016 Złożył wniosek w sprawie naprawy chodnika na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie.  PDF
65. P. Jędrkowiak 27.04.2016 Złożył interpelację w sprawie umieszczania plakatów i bilbordach na słupach i znakach drogowych PDF
66. P. Osuch 27.04.2016 Złożył wniosek w sprawie naprawy skrzyżowania ulicy Grębowskiej z ulicą Podgórną w Koźminie Wlkp. PDF
67. P. Osuch 27.04.2016 Złożył wniosek w sprawie utwardzenia pobocza wzdłuż skrzyżowania ulicy Zamkowej z ulicą Południową w Koźminie Wlkp. PDF
68. P. Osuch 27.04.2016 Złożył wniosek w sprawie naprawy nawierzchni jezdni na ulicy Poznańskiej w Koźminie Wlkp. PDF
69. H. Jankowski 30.05.2016 Złożył interpelację w sprawie zadłużenia SPZOZ. PDF
70. P. Osuch 30.05.2016 Złożył wniosek w sprawie naprawy obniżeń w asfalcie w dwóch miejscach na drodze powiatowej Koźmin Wlkp. - Staniew. PDF
71. H. Jankowski 30.05.2016 Złożył wniosek w sprawie podania łącznej kwoty brutto wynagrodzeń poprzedniej dyrekcji szpitala oraz obecnej i doradcy. PDF
72. H. Jankowski 10.08.2016 Złożył interpelację w sprawie ustawienia znaku C-16-13 przy ciągu pieszo-rowerowym w Henrykowie PDF
73. P. Jędrkowiak 26.08.2016

 Złożył interpelację w sprawie:

- czy wykonane zostały badania przez WIOŚ, do których zobowiązała się firma NUTRICIA,

-dokonania analizy i wykonania bezpiecznego dojazdu i wyjazdu z ul. Wojciechowskiego,

-przeanalizowania i wykonania dodatkowych oznaczeń dojazdu do Izby Przyjęć i SOR,

-terminu wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Gorzupskiej.

PDF
74. R.Zych-Kordus 26.08.2016

 Złożyła interpelację w sprawie:

-Opinii nt. ruchu drogowego w m. Grębów,

-Czy dokonano podziału działek w Rozdrażewie w związku z planowanym przekazaniem gruntów powiatowych,

-Wykonania przeglądu dróg powiatowych pod kątem niebezpieczeństwa na drodze.

PDF
75. H. Jankowski 28.09.2016 Złożył interpelację w sprawie wycięcia krzaków wraz z drzewami samosiejkami na ostrym łuku drogi Rozdrażew - Koźmin Wlkp. w miejscowości Lipowiec PDF
76. P. Jędrkowiak 28.10.2016 Złożył interpelację w sprawie poprawy nawierzchni chodnika przy ul. Słodowej w Krotoszynie PDF
77. P. Jędrkowiak 28.10.2016 Złożył wniosek w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego działalności PZD. PDF                
78. H. Jankowski 30.12.2016 Złożył interpelację w sprawie naprawy pogwarancyjnej wjazdu na ścieżce pieszo-rowerowej przy posesji nr 9 w Henrykowie. PDF
79. H. Jankowski 30.12.2016 Złożył interpelację w sprawie uzupełnienia zaniżeń na poboczach przy drodze powiatowej na odcinku od Henrykowa w kierunku Rozdrażewa. PDF                     
80. R.Zych-Kordus 27.01.2017 Złożyła wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. w Krotoszynie PDF
81. H. Jankowski 24.02.2017 Złożył interpelację w sprawie obniżenia krawężników w Rozdrażewie PDF
82. H. Jankowski 24.02.2017 Złożył interpelację w sprawie wycinki krzewów na łuku drogi na terenie gminy Koźmin Wlkp. PDF
83. P. Jędrkowiak 24.02.2017 Złożył interpelację w sprawie umieszczania reklam i plakatów w pasie drogowym. PDF
84. P. Jędrkowiak 28.04.2017 Złożył wniosek w sprawie wykonania bezpiecznego przejścia przez drogę powiatową przy Zespole Szkół w Benicach

PDF

85. H. Jankowski 1.06.2017

Złożył interpelację w sprawie:
-  ustawienia znaku w miejscowości Henryków;
- naprawę zbitego lustra na drodze Dzielice-Rozdrażew;
- połatanie dziur na drogach powiatowych (Rozdrażewek-Maciejek, Budy-Koźminiec);
- naprawę krawężnika w Nowej Wsi;
- naprawa uskoku i obcięcie gałęzi przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie;

PDF
86. R. Zych-Kordus. P. Jędrkowiak 28.06.2017 Złożyli interpelację w sprawie skargi dotyczącej sytuacji na oddziale SOR SPZOZ w Krotoszynie PDF
87. P. Jędrkowiak 28.06.2017 Złożył interpelację dotyczacą umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i innych słupach przy drogach powiatowych PDF
88. P. Osuch 28.06.2017 Złożył wniosek dotyczący przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej i ul. Marcińca w Koźminie Wlkp. PDF
89. W. Szeszycki 28.06.2017 Złożył interpelację o pilne wystąpienie do NFZ w Poznaniu z zapytaniem o przyszłość Hospicjum Domowego w Krotoszynie, związaną z niepodpisaniem kontraktu przez placówkę. PDF
90. H. Jankowski 6.07.2017

Złożył interpelację w sprawie:
-zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. Krotoszyńskiej z ul. Sportową w Rozdrażewie;

- obniżenia krawężników drogowych w centrum wsi Rozdrażew.

PDF
91. R. Zych-Kordus 2.08.2017 Złożyła interpelację w sprawie wyremontowania klombu oraz wycięciu krzaków PDF
92. R. Zych-Kordus 2.08.2017 Złożyła interpelację w sprawie zalepienia wyrw w drodze w miejscowości Psie Pole PDF
93. R. Zych-Kordus 2.08.2017 Złożyła interpelację w sprawie wycięcia suchych drzew oraz usunięcia pnia w miejscowości Orla. PDF
94. H. Jankowski 17.08.2017 Zwrócił się z interpelacją w sprawie dostarczenia tłucznia w rejon Grębowa-Cegielni. PDF
95. P. Jędrkowiak 31.08.2017 Złożył interpelację w sprawie zwiększonego natęzenia ruchu w obrębie ul. Zdunowskiej oraz ul. Ceglarskiej oraz miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie PDF
96. P. Osuch 28.09.2017 Złożył interpelację w sprawie przycięcia lub usunięcia pni drzew przy ul. Cieszyńskiego PDF
97. D. Rozum 29.09.2017 Złożył interpelację w sprawie naprawy drogi przy ul. Kopieczki PDF
98. R. Zych-Kordus 29.09.2017 Złozyła interpelację w sprawie mozliwości zlecania prac wykonywanych przez PZD - zmiany funkcjonowania PZD w roku 2018 poprzez zlecenie prac PDF
99. R. Zych-Kordus 27.10.2017 Złożyła interpelację w sprawie pytania do dyr. SPZOZ dot. pracownika socjalnego PDF
100. R. Zych-Kordus 27.10.2017 Złożyła interpelację w sprawie rozważenia poprawy płynności ruchu drogowego w dni targowe na ul. Mickiewicza i ul. Kobylińskiej PDF
101. R. Zych-Kordus 27.10.2017 Złożyła interpelację w sprawie utytułowania przejścia dla pieszych w obszarze ui. Kobierskiej i Więźniów Politycznych oraz zabezpieczenia miejsc do parkowania PDF
102. D. Rozum 27.10.2017 Złożył interpelację w sprawie przycięcia drzew przy ul. Bolewskiego do skrzyżowania z ul. Staszica oraz wyniesienia przejść dla pieszych w rejonie rond Łąkowa/Staszica oraz skrzyżowania Bolewskiego/Staszica PDF
103.

H. Jankowski

6.11.2017 Złożył interpelację w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Koźmińskiej przy posesji Rynek 12 Rozdrażew PDF
104. H. Jankowski 6.11.2017 Złożył interpelację w sprawie przeniesienia lustra na krzyzówce Budy-Wyki-Nowa Wieś na przeciwległą stronę PDF
105. R. Zych-Kordus 24.11.2017 Złożyła interpelację w sprawie poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole PDF
106. B. Antczak 24.11.2017 Złożyła interpelację w sprawie wykonania utwardzenia pobocza między miejscowościami Zduny i Baszków PDF
107. H. Jankowski 30.11.2017 Złożył interpelację w sprawie wykonania wyrównania zaniżeń na poboczu drogi Krotoszyn-Rozdrażew PDF
108. H. Jankowski 30.11.2017 Złożył interpelację w sprawie obniżenia krawężników w centrum wsi Rozdrażew PDF
109. R. Zych-Kordus 29.12.2017 Złożyła wniosek w sprawie przeprowadzenia przegl?d stanu dróg i naprawy uszkodzeń  PDF
110. P. Osuch 25.01.2018 Złożył wniosek w sprawie remontu ul. Grębowskiej i ul. Podgórnej w Koźminie Wlkp. PDF
111. R. Zych-Kordus 28.02.2018 Złożyła wniosek w sprawie spotkania z Zarządem Kółka Rolniczego w Rozdrażewie w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w Rozdrażewie. PDF
112. R. Zych-Kordus 28.02.2018 Złożyła wniosek w sprawie przycięcia drzew w Rozdrażewie na skrzyżowaniu ul. Krotoszyńskiej i Leśnej oraz drew znajdujących się przy wjeździe na teren Ośrodka Sportu. PDF
113. P. Jędrkowiak 28.02.2018 Złożył wniosek w sprawie wniosku KBGiR w sprawie wynagrodzenia administracji i obsługi zatrudnienia w jednostkach Starostwa Powiatowego PDF
114. H. Jankowski 28.02.2018 Złożył wniosek w sprawie przekazywania wystąpień pokontrolnych RIO dla radnych PDF
115. P. Jędrkowiak 28.03.2018 Złożył wniosek w sprawie podjęcia działań dot. utworzenia filii WORD-u w Krotoszynie. PDF
116. H. Jankowski 19.04.2018 Złożył interpelację w sprawie wykonania remontu drogi Rozdrażew-D?browa. PDF
117. H. Jankowski 19.04.2018 Złożył interpelację w sprawie utwardzenia pobocza łuku drogi Brzoza-Henryków i ścieżki rowerowej. PDF
118. H. Jankowski 05.06.2018 Złożył interpelację w sprawie wypełnienia ugięć w asfalcie na drodze Rozdrażew - Koźmin Wlkp. PDF
119. P. Osuch 24.08.2018  Złożył wniosek w sprawie naprawy byłego przejazdu kolejowego biegnącego w poprzek ul. Prostej w KoźĽminie Wlkp PDF
120. B. Antczak 31.08.2018 Złożyła interpelację w sprawie rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z boiska sportowego ZSP nr 2 w Krotoszynie. PDF
121. H. Jankowski 31.08.2018 Złożył wniosek w sprawie przeprowadzenia światłowodu w Trzemesznie. PDF

 

 

 

 

 

 

Załączniki

6 (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (424kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17 (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24 (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 (198.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 (205.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25 (133.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32 (202.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46 (333.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56 (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (245kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 (220.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 (443.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26 (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33 (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38 (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41 (241.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47 (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57 (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 (376.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 (443.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20 (228.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27 (313.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34 (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39 (130.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42 (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48 (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50 (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53 (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58 (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 (384.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 (179.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21 (84.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28 (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23 (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35 (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30 (136.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36 (141.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40 (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43 (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49 (155.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51 (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52 (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54 (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60 (323kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61 (378.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62 (370.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63 (337.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64 (284.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65 (363.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66 (288.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 (318.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 (980.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70 (560.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71 (629.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 (629.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73 (845.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (528.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (183.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76 (519kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77 (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78 (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79 (263.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80 (370.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81 (269.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82 (285.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83 (546.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84 (666.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85 (591.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87 (365.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88 (430.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90 (492.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89 (679.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91 (350.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 (311.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93 (324.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94 (770.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 (588.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101 (587.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102 (746.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103 (294.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104 (330.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98 (337.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96 (346.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97 (670.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100 (370.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105 (272.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106 (420kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107 (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108 (274kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109 (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110 (824.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111 (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady Powiatu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Dymarska-Kaczmarek
Data wprowadzenia:2014-12-29 07:54:49
Opublikował:Joanna Dymarska-Kaczmarek
Data publikacji:2014-12-29 08:08:56
Ostatnia zmiana:2018-09-18 07:57:42
Ilość wyświetleń:2574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij