Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Procedura SP/OŚ-17

 

Podstawa prawna:

Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, z późnn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. Nr 291, poz. 1712).

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

2.       Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny w czterech egzemplarzach w formie papierowej i czterech egzemplarzach w postaci dokumentu elektronicznego.

Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kapaliny ze złoża. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny określa w szczególności:

- rodzaj, ilość i jakość kopaliny w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w    złożu substancji szkodliwych dla środowiska;

- położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granicę;

- elementy środowiska otaczającego złoże;

- hydrogeologiczne i inne geologiczno- górnicze warunki występowania złoża;

-stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża;

- graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej złoża kopaliny określone zostały w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. Nr 291, poz. 1712).

 

Dokumentację geologiczną złoża kopaliny zatwierdza właściwy organ administracji geologicznej.

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 zł

Należną opłatę uiszcza się:

- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

w godz:  w poniedziałki od 8:15 do 15:30

                od wtorku do piątku od 7:30 do 14:15

lub

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie :

   BZ WBK 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

 

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63- 700 Krotoszyn

Budynek nr 3, pokój nr 20

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy- Prawo geologiczne i górnicze podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

Metadane

Źródło informacji:Natalia Kubiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Natalia Kubiak
Data wprowadzenia:2015-05-11 13:03:13
Opublikował:Natalia Kubiak
Data publikacji:2015-05-11 14:08:44
Ostatnia zmiana:2015-05-12 09:48:39
Ilość wyświetleń:467
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij