Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie Uchwały Nr XX/92/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 142 poz. 2578/ w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Krotoszyńskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2016 rok na wyżej opisane prace i roboty. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

 

Zgodnie z powyższą Uchwałą osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, przy ubieganiu się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku /wraz z załącznikami/ do Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego. Wnioski składać można osobiście lub za pośrednictwem poczty w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, 63-700 Krotoszyn, pokój nr 12 /parter/, do 30 września 2015r. do godz. 15.00.                 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

 

Wniosek taki powinien zawierać:

 

1)    nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie,

2)    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

3)      decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

4)    wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

5)    zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

6)    termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

7)    harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

8)      informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

9)     wykaz prac konserwatorskich i renowacyjnych na przedmiotowym zabytku, wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków.

 

Dotację przyznaje się, biorąc w szczególności pod uwagę:

 

   1) wartość historyczną, artystyczną lub naukową zabytku,

   2) znaczenie dla polskiej kultury, regionu,

   3) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

   4) stan zachowania zabytku,

   5) wysokość zaangażowania środków własnych.

 

 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

 

   1) zakres prac lub robót i termin ich wykonania,

   2) kwotę dotacji i tryb jej płatności oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną

       z niej pokryte,

   3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu

       niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji,

   4) tryb kontroli realizacji zadania,

   5) zapis o obowiązku wykonania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem

       Zabytków projektu prac remontowych i konserwatorskich oraz programu

       zagospodarowania zabytku, jego otoczenia oraz dalszego użytkowania.

 

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

          

         /-/ Stanisław Szczotka

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz wniosek

 

Krotoszyn, 1 września 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (195.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Starosta Krotoszyński - Stanisław Szczotka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-09-01 09:10:39
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-09-01 09:16:28
Ostatnia zmiana:2015-09-01 09:16:31
Ilość wyświetleń:374
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij