Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Pozwolenie na budowę - procedura nr Sp/ArB-1

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 

Procedura nr SP/ArB – 1

 

Skrócony opis sprawy:

Pozwolenie na budowę ( wykonanie obiektu budowlanego, odbudowa obiektu budowlanego, rozbudowa obiektu budowlanego, nadbudowa obiektu budowlanego, przebudowa obiektu budowlanego ).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w tej sprawie, w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 32 ust. 4 pkt. 1 )

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane ( art. 32 ust. 4 pkt. 2 ; art. 33 ust. 2 pkt. 2 ).

3. Prawomocną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Urząd Miejski lub Gminy właściwy miejscowo, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 33 ust. 2 pkt. 3).

4. Kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 )   w 4 egzemplarzach.

5. Ksero uprawnień projektanta + ksero zaświadczenia (aktualne na dzień wykonania projektu) , o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane ( art. 33 ust. 2 pkt. 1 ).

6. Stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych ( art. 34 ust. 3 pkt. 3 pkt. 3a ).

6a. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych ( art.34, ust. 3 pkt.3b ).

7. W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ( art. 34 ust. 3 pkt. 4 ).

8. Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej ( Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78   - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

 

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym .

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (budynek nr 2 – parter), po uprzednim uzgodnieniu w Wydziale Architektury i Budownictwa (budynek nr 1 ,pokój nr 9,10 - I piętro).

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23   z późniejszymi zmianami) nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym-  w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust.6 ustawy – Prawo budowlane sprawa zostanie zakończona decyzją Starosty Krotoszyńskiego.

 

Podstawa prawna:

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290  z późniejszymi zmianami),
Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r (jednolity tekst   Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami ),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( jednolity tekst -Dz. U. z 2016 poz. 65,195,544,753 z poźn.zm. ).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego  w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego.

 

Inne informacje:

W trakcie postępowania organ może nałożyć w drodze postanowienia obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygniecie ewentualnych zagadnień spornych wniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy, takie jak : analiza dot. zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń oraz właściwego czasu nasłonecznienia, wpływ na konstrukcję sąsiednich obiektów  i inne.

 

Opłata skarbowa:

Opłata naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej ( jednolity tekst -Dz. U. z 2016 poz. 65,195,544,753 z poźn.zm. ).

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej zwolnienie od opłat  przysługuje w przypadku obiektów budżetowych i mieszkaniowych.

 

Informacji udziela:

Wydział Architektury i Budownictwa pokój: 9,10 tel. (062)725-42-56 wew. 328, 314, 313

 

Załączniki:

- wniosek o pozwolenie na budowę

- załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę – informacje uzupełniające (PB5)

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

- pełnomocnictwo

 

 

Załączniki

B1 -wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (47.5kB) Zapisz dokument  
B3 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (32.5kB) Zapisz dokument  
B4 - informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszklanego, oświadczenia o posiadanym prawie (30.2kB) Zapisz dokument  
pełnomocnictwo (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2016-12-15 10:55:04
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2016-12-15 10:58:56
Ostatnia zmiana:2016-12-15 12:12:32
Ilość wyświetleń:2012
Powiat Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij