Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Wpis do ewidencji instruktorów

Wpis do ewidencji instruktorów

Procedura nr SP/KmD-52

Skrócony opis sprawy:
Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Instruktorem jest osoba, która:
1.  posiada prawo jazdy:
a)  kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b)  kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c)  kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
d)  kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2.  posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3.  posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4.  posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5.  ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6.  złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8.  jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:

  • fotografia,
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  • zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami (jeżeli jest wymagane),
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin na instruktora (w celu przekazania komisji).

3. Do wglądu: dowód osobisty, prawo jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 7)
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 15:30
Wtorek- Piątek: 7:30 - 14:15
Przerwa:  11:00 - 11:15

Telefon kontaktowy (62) 725 42 56 do 57, 722 66 60 do 64, w. 305 lub 350

Termin i sposób załatwienia:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączników, Starosta przesyła listę kandydatów na instruktorów do przewodniczącego komisji powołanej przez wojewodę w celu wyznaczenia terminu egzaminu. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu, organ wpisuje osobę do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację.

Podstawa prawna:
Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1791).

Tryb odwoławczy:
Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
Opłata za wpis instruktora do ewidencji: 50 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.

2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: PKO BP SA 70 1020 2267 0000 4002 0004 2994. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za wpis instruktora do ewidencji). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7).

Ulgi:
Brak

Opłatę za egzamin należy uiścić na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: NBP O/O Poznań 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

LP. Zakres egzaminu Część I       Część II Część III
1 Prawo jazdy kategorii B lub T 50 zł 50 zł 240 zł
2 Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D 50 zł 50 zł 260 zł
3 Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E 50 zł    - 260 zł
4        Pozwolenie 50 zł    50 zł    160 zł

 

 

 

 

Dostępne druki:
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

Załączniki

WNIOSEK_wpis_do_ewidencji_instruktorow (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Hyliński
Data utworzenia:2013-01-22 10:27:38
Wprowadził do systemu:Janusz Hyliński
Data wprowadzenia:2016-12-28 14:30:43
Opublikował:Janusz Hyliński
Data publikacji:2016-12-29 10:28:59
Ostatnia zmiana:2018-02-26 14:09:34
Ilość wyświetleń:265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij