Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Zakładanie szkoły lub placówki publicznej


Zakładanie szkoły lub placówki publicznej

Procedura nr SP/EKS-7

Opis sprawy:
Udzielanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Podstawa prawna:
Art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625) – zwane dalej rozporządzeniem.

Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy:
1.Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:
    1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
    2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;
    3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
        a) wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
        b) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 6 ustawy – wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,
        c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
        d) w przypadku szkoły specjalnej - wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
    4) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;
    5) dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
    1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz - jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
    2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - wyciąg z dowodu osobistego zawierający imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
    3) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
    4) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
    5) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;
    6) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
    7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązaniedo przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
Budynek nr 2, pokój 12 (parter)

Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Budynek nr 1, pokój 6 (I piętro)
Joanna Paterek
tel. (62) 725 42 56 w. 344

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Gronowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Gronowicz
Data wprowadzenia:2017-09-06 11:36:54
Opublikował:Anna Gronowicz
Data publikacji:2017-09-06 11:37:36
Ostatnia zmiana:2017-09-06 12:34:50
Ilość wyświetleń:198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij