Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

                                                                         Krotoszyn, dnia 8 marca 2018r.
OŚ-7645/01/19/2005/2006

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519) w związku z art. 21, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, 33 oraz
art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 49 i  art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta Krotoszyński
Zawiadamia,

że zostało wszczęte na wniosek Rzeźni Mróz Sp. z o.o. Borzęciczki 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. postępowanie o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Krotoszyńskiego w dniu 9 sierpnia 2006r. nr OŚ-7645/01/19/2005/2006.

 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z wymaganymi załącznikami jest wyłożony do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek nr 3, piętro II, pokój nr 21 w godzinach urzędowania oraz u wnioskodawcy.

 Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56. Pułku Piechoty Wlkp., 63- 700 Krotoszyn w terminie 21 dni od ukazania się niniejszej informacji w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) wysyłane na adres: sekretariat@starostwo.krotoszyn.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Krotoszyński.
 Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron, dotyczących możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wynikających z art. 10 i  art. 73 kpa.

 Zgodnie z art. 21, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 2018/1
Powyższy wykaz jest dostępny pod adresem: www.ekokarty.pl/wykaz/powiat_krotoszyn pod zakładką „Karty informacyjne po 16.11.2010”.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie tj.
 tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie;
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu gminy tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.;
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w  Rzeźni Mróz Sp. z o.o. Borzęciczki 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na wsi  Borzęciczki.

a/a M.W.
Sprawę prowadzi:
Mariusz Woźny Wydział OSRiL
Tel. 062-725 42 56 wew. 317

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2018-03-08 08:03:32
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2018-03-08 08:05:27
Ostatnia zmiana:2018-03-08 08:05:35
Ilość wyświetleń:156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij