Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje o Starostwie
    Informacje teleadresowe (4)
    Status prawny (12)
    Organizacja (3)
    Przedmiot działalności i kompetencje (8)
    Organy i osoby sprawujące w nich funkcje (8)
    Oświadczenia majątkowe, Lustracja (0)
        Oświadczenia majątkowe (24)
            Oświadczenia majątkowe za 2009 r (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2010 r. (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2011 r. (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (5)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (7)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (4)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (5)
        Wzory oświadczeń majątkowych (3)
        Lustracja (1)
    Obowiązek Informacyjny (2)

Przewodnik petenta
    Przyjmowanie interesantów - władze Powiatu (3)
    Stan realizacji spraw (1)
    Wydział Komunikacji i dróg (0)
        Wydział Komunikacji i Dróg - rejestracja pojazdów (23)
        Wydział Komunikacji i Dróg - uprawnienia do kierowania pojazdami (24)
        Wydział Komunikacji i Dróg - ośrodki szkolenia kierowców (9)
        Wydział Komunikacji i Dróg - stacje kontroli pojazdów (2)
        Wydział Komunikacji i Dróg - transport drogowy (5)
        Wydział Komunikacji i Dróg - usuwanie pojazdów w trybie art. 130a PoRD (9)
        Wydział Komunikacji i Dróg - uprawnienia diagnosty (1)
        Wydział Komunikacji i Dróg - uprawnienia instruktora/wykładowcy (2)
        Wydział Komunikacji i Dróg - obowiązek informacyjny (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (9)
    Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (9)
    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (31)
    Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (3)
    Biuro Promocji i Rozwoju (3)
    Informacja publiczna (1)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (1)

Organy Władzy Publicznej
    Rada Powiatu (7)
        Akty prawa miejscowego (3)
            Akty prawa miejscowego 2014-2018 (23)
            Akty prawa miejscowego 2010-2014 (36)
        Uchwały Rady Powiatu (3)
            Rok 2018 (45)
            Rok 2017 (88)
            Rok 2016 (93)
            Rok 2015 (79)
            Rok 2014 (66)
            Rok 2013 (71)
            Rok 2012 (70)
            Rok 2011 (61)
            Rok 2010 (68)
            Rok 2009 (75)
            Rok 2008 (71)
            Rok 2007 (80)
            Rok 2006 (49)
            Rok 2005 (71)
            Rok 2004 (85)
        Plan pracy Rady Powiatu (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (4)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (4)
            III Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (1)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2005 (1)
            Rok 2004 (1)
        Protokoły z sesji Rady Powiatu (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (50)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (52)
            III Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (60)
            Rok 2006 (8)
            Rok 2005 (12)
            Rok 2004 (10)
        Interpelacje, zapytania i wnioski radnych (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (1)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (1)
        Zawiadomienia o sesji Rady Powiatu (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (2)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (15)
            Rok 2005 (1)
        Sprawozdanie na koniec kadencji (0)
            II kadencja (1)
            III kadencja (1)
            IV kadencja (1)
        Komisje Rady Powiatu - plan pracy i sprawozdania (3)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (0)
                Komisje Rady Powiatu - plan pracy i sprawozdania (23)
                Komisja Spraw Społecznych - protokoły (66)
                Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa - protokoły (64)
                Komisja Rewizyjna - protokoły (33)
                Komisja Statutowa - protokoły (10)
                Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną (3)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (0)
                Komisje Rady Powiatu - plan pracy (12)
                Komisja Spraw Społecznych - protokoły (62)
                Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa - protokoły (58)
                Komisja Rewizyjna - protokoły (32)
                Kontrole przeprowadzane przez Komisję Rewizyjną (4)
            III Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (1)
            Rok 2006 (0)
            Rok 2005 (3)
            Rok 2004 (6)
    Zarząd Powiatu (2)
        Uchwały Zarządu Powiatu (3)
            Rok 2018 (106)
            Rok 2017 (263)
            Rok 2016 (290)
            Rok 2015 (178)
            Rok 2014 (200)
            Rok 2013 (197)
            Rok 2012 (206)
            Rok 2011 (168)
            Rok 2010 (185)
            Rok 2009 (148)
            Rok 2008 (143)
            Rok 2007 (165)
            Rok 2006 (162)
            Rok 2005 (159)
            Rok 2004 (147)
        Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (191)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (229)
            III Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (227)
            Rok 2006 (43)
            Rok 2005 (48)
            Rok 2004 (54)
        Zarząd Powiatu - informacje z działalności (0)
            V Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (54)
            IV Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (80)
            III Kadencja Rady Powiatu Krotoszyńskiego (74)
            Rok 2006 (13)
            Rok 2005 (15)
            Rok 2004 (12)
    Starosta Krotoszyński (3)
        Zarządzenia Starosty (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2017 (1)
            Rok 2016 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (39)
            Rok 2006 (35)
            Rok 2005 (28)
            Rok 2004 (32)
        Działalność lobbingowa (4)
    Petycje (3)

Zasady funkcjonowania
    Tryb działania - statuty i regulaminy (6)
        Statuty i regulaminy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński (0)
            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie (2)
    Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
    Kompetencje Wydziałów Starostwa (15)
    Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (0)
        Prowadzone rejestry i ewidencje (8)
        Zasady udostepniania danych (1)

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
    Strategie Rozwoju Powiatu (1)

Zamówienia Publiczne
    Zamówienia publiczne (0)
        Rok 2004 (24)
        Rok 2005 (43)
        Rok 2006 (55)
        Rok 2007 (0)
            Przetarg - remont dachu (4)
            Przetarg - dostawa samochodu w formie leasingu (3)
            Przetarg - likwidacja barier architektonicznych (3)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy - świadczenie usług pocztowych (1)
            Przetarg nieograniczony - wycena nieruchomości (4)
            Przetarg nieograniczony - leasing samochodu (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (4)
            Przetarg nieograniczony-likwidacja barier architektonicznych (4)
            Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych (6)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji geodezyjnej (4)
            Przetarg nieograniczony - leasing samochodu (3) (6)
            Projekt i instalacja solarna - Baszków (4)
            Projekt i instalacja solarna - Koźmin Wlkp. (5)
            Przetarg nieograniczony - remont budynków starostwa (6)
            Przetarg nieograniczony - likwidacja barier architektonicznych Koźmin Wlkp. (6)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (3)
            Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (1) (5)
            Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (2) (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne - Zduny (3)
            Przetarg nieograniczony-instalacja solarna Baszków(2) (4)
            Przetarg nieograniczony-prace geodezyjno-kartograficzne-Zduny(2) (6)
            Przetarg nieograniczony-wycena nieruchomości (3)
            Przetarg nieograniczony-inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu (5)
            Przetarg nieograniczony - wycena nieruchomości (3)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (3)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (1)
            Przetarg nieograniczony - wycena nieruchomości - Baszków (4)
            Przetarg nieograniczony - wycena nieruchomości Skarbu Państwa (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne - gm. Krotoszyn (3)
            Przetarg nieograniczony - dokumentacja geodezyjna (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - Wykonanie podziału nieruchomości (4)
            Przetarg ograniczony - Ubezpieczenie Powiatu (4)
            Podpisanie umowy (1)
            Przetarg nieograniczony - Podział niruchomości (4)
            Przetarg nieograniczony-wycena nieruchomości Zduny (2) (3)
            Przetarg nieograniczony-operaty szacunkowe (4)
            Przetarg nieograniczony- wycena nieruchomości (6)
            Przetarg nieograniczony - wymiana okien (4)
            Przetarg nieograniczony-dostawa oprogramowania (4)
            Przetarg nieograniczony- wycena nieruchomości (4)
            Z wolnej ręki - wybór wykonawcy, umowy (2)
        Rok 2008 (0)
            Inne (7)
            Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (5)
            Przetarg nieograniczony - wycena nieruchomości (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa monitorów (3)
            Przetarg nieograniczony - remont + inst. elektr. (4)
            Przetarg nieograniczony - remont dachu (5)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (4)
            Przetarg nieograniczony - Remont Pomieszczeń Strychowych (4)
            Przetarg nieograniczony - wymiana okien (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (2)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (starostwo) (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (geodezja) (4)
            Przetarg nieograniczony - Inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (2)
            Przetarg nieograniczony - Inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokument geodez.-kartograf. gm. zduny (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokum. geodezyjno - kartograficznej (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa serwera (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (nieruchomości) (3)
            Przetarg nieograniczony - Inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (3) (2)
            Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu (7)
            Przetarg nieograniczony - Inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (4) (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa komputera (3)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (3)
        Rok 2009 (0)
            Inne (10)
            Przetarg nieograniczony - sprzątanie pomieszczeń (3)
            Przetarg nieograniczony - sprzątanie pomieszczeń (2) (4)
            Przetarg nieograniczony - dostawa tablic rejestracyjnych (4)
            Przetarg nieograniczony - remont budynków starostwa (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (5)
            Przetarg nieograniczony-Budowa boisk ORLIK (11)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne OSNOWA (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne Koźmin Wlkp. (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne OSNOWA (2) (4)
            Przetarg nieograniczony - mapa numeryczna Koźmin Wlkp. (4)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie dok. projektowej i kosztorysowej (5)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - mapa numeryczna Koźmin Wlkp (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (3) (3)
            Przetarg nieograniczony - mapa numeryczna Koźmin Wlkp (3) (3)
            Przetarg nieograniczony - mapa numeryczna Koźmin Wlkp (4) (3)
            Przetarg nieograniczony - budowa bud. w ramach progr. moje boisko orlik 2012 (4)
            Przetarg nieograniczony - wymiana okien (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (geodezja) (4)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (4)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (osnowa) (3)
            Przetarg nieograniczony - kredyt długoterminowy (10)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (4)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (osnowa) 2 (2)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (geodezja) 2 (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2) (3)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (8)
        Rok 2010 (1)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (6)
            Inne (9)
            Przetarg nieograniczony - dostawa mat. biurowych (4)
            Przetarg nieograniczony - budowa sali gimnastycznej (8)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (4)
            Przetarg nieograniczony – Prace remontowo – budowlane (4)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (5)
            Przetarg nieograniczony prace geodezyjno-kartograficzne Koźmin Wlkp. (4)
            Przetarg nieograniczony prace geodezyjno-kartograficzne Kobylin (6)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (5)
            Przetarg nieograniczony- Prace geodezyjno-kartograficzne Koźmin Wlkp. (II) (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu komputerowego (4)
            Przetarg ograniczony - usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Krotoszyńskiego (2)
            II Przetarg ograniczony - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu Krotoszyńskiego (2)
            Przetarg nieograniczony - Ustalenie stanu prawnego działek (4 Zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputerowego (5)
            Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie agregatu prądotwórczego (3)
            II Przetarg nieograniczony - Ustalenie stanu prawnego działek (4 Zadania) (3)
            II Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie agregatu prądotwórczego (3)
            Przetarg nieograniczony - regulacje stanu prawnego nieruchomości (2 zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych (4)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (4)
        Rok 2011 (0)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu komputerowego, kas fiskalnych (9)
            Inne (6)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (4)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne Kobylin (LPIS) (4)
            Przetarg nieograniczony- remont wiezy zamek Koźmin Wlkp. (8)
            Przetarg nieograniczony - oprogramowanie antywirusowe (6)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno - kartograficzne Koźmin Wlkp. (LPIS) (4)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (LPIS) Lipowiec, tatary (5)
            przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (nakładka Ośrodek) (5)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (4)
            Przetarg nieograniczony - sprzet komputerowy (2 zadania) (4)
            Przetarg nieograniczony Prace geodezyjno-kartograficzne (LPIS) Kuklinów, Starygród (5)
            Przetarg nieograniczony usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzezonego (3)
            Przetarg nieograniczony- Powołanie inspektora nadzoru i odbioru dla prac geodezyjnych (2 Zadania) (6)
            Przetarg nieograniczony Zamek w koźminie Wlkp. - izolacja ścian wieży (10)
            Przetarg nieograniczony - Zamek w Koźminie Wlkp.- górna część wieży izolacja scian wiezy (8)
            Przetarg nieograniczony -Opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3 zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony (II) - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3 Zadania) (5)
            Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu komputerowego (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych (8)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (4)
        Rok 2012 (0)
            Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych (3)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania (5)
            Przetarg nieograniczony - tablice rejestracyjne (3)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (4)
            Inne (8)
            Przetarg nieograniczony - kurs prawa jazdy (3)
            Przetarg nieograniczony - prace goedez.-kart. - mapa numeryczna (6)
            Przetarg nieograniczony - prace godez.-kartogr. modernizacja ewidencji gruntów (6)
            Przetarg nieograniczony - remont dachu MOW (4)
            Przetarg nieograniczony - kurs prawa jazdy kat. "C" (3)
            Przetarg nieograniczony-Prace geod.-kart. związanye z założeniem komputerowych zbiorów archiwalnych (4)
            Przetarg nieograniczony - organizacja i przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek CNC (3)
            Przetarg nieograniczony - organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (3)
            Przetarg nieograniczony - remont dachu budynku MOW w Koźminie Wlkp. (9)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru pracy geodezyjnej (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geod.-kart. związane z założeniem komputerowych zbiorów archiwalnych m. Zduny (4)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru i odbioru pracy geodezyjnej (2) (5)
            Przetarg nieograniczony - Prace godezyjno-kartograficzne Zadanie 1 Kobylin, Zadanie 2 Sulmierzyce (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno kartograficzne zwiazane z założeniem komputerowych zbiorów archiwalnych Zduny (2) (4)
            Przetarg nieograniczony- prace geod.-kart. związane z załaożeniem komputerowych zbiorów archiwalnych Zduny Sulmierzyce (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa oprogramowania (7)
            Przetarg nieograniczony - dostawa zestawu do drukowania, skanowania, kopiowania dokumentów wielkoformatowych (4)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3)
            Przetarg nieograniczony - prawo jazdy "C" (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2 zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony - sprzatanie pomieszczeń w budynkach Starostwa (6)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu wielkoformatowego, dostawa urzadzenia wielofunkcyjnego (2 zadania) (10)
            Przetarg nieograniczony - sprzatanie pomieszczeń w budynkach Starostwa (II) (6)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (6)
        Rok 2013 (0)
            Przetarg nieograniczony - dostawa tuszy, tonerów (9)
            Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych (7)
            Z wolnej reki - dostawa aplikacji Nabór (2)
            Przetarg nieograniczony - dostawa tabletów, sprzetu komputerowego urzadzenia wielofunkcyjnego (7)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne załozenie komputerowych zbiorów archiwalnych (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu komputerowego, oprogramowania, urzadzenia wielofunkcyjnego (8)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne związane z załozeniem komputerowych zbiorów archiwlanych (4 Zadania) (8)
            Przetarg nieograniczony - wymiana grzejników C.O. (7)
            Przetarg nieograniczony - remont budynków Nr 1 i 3 SP w Krotoszynie (6)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (6 Zadań) (5)
            Przetarg nieograniczony - dostawa tabletów (3)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych (3 zadania) (4)
            Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (4)
            Przetarg nieograniczony - skaner, oprogramowanie (5)
            Przetarg ograniczony - ubezpieczenie mienia powiatu (2)
            Przetarg nieograniczony - sprzątanie pomieszczeń (7)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania (9)
            Przetarg-nieograniczony - relaizacja ofert doskonalenia nauczycieli bioracych udział w projekcie wdrożenie modelu doskonalenia n (10)
            Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej (5)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3 zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony - materiały biurowe (SORE) (4)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezujnej (3 Zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony- dostawa materiałów biurowych (SORE) (3)
            Przetarg nieograniczony-dostawa artykułów szkoleniowych (5)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia dla nauczycieli (5)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia dla nauczycieli (4)
            Przetarg nieograniczony - usługi pocztowe (6)
            Z wolnej reki - realizacja ofert doskonalenia dla mauczycieli (3)
            Zapytanie ofertowe - budowa portalu do ekonsultacji (1)
        Rok 2014 (0)
            Przetarg nieograniczony- Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia (3)
            Z wolnej reki- realizacja ofert doskonalenia dla nauczycieli (2)
            Z wolnej reki- realizacja ofert doskonalenia (2)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (3 zadania) (5)
            Przetarg nieograniczony- Realizacja ofert doskonalenia na potrzeby sieci współpracy i samokształcenia (5)
            Przetarg nieograniczony - prace geod.-kart. związane z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwlanych (4 zadania) (6)
            Przetarg nieograniczony - Realizacja ofert doskonalenia na potrzeby sieci współpracy i samokształcenia (3)
            Przetarg nieograniczony - budowa windy w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (9)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia na potrzeby sieci współpracy i samokształcenia (3)
            Przetarg nieograniczony - budowa windy w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (II) (10)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia (3)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (6 Zadań) (6)
            Przetarg nieograniczony- prace geodezyjno-kartograficzne (4 Zadania) (5)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (3 Zadania) (5)
            Przetarg nieograniczony - inspektor nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych (4 Zadania) (4)
            Przetarg nieograniczony- archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (6)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (3 Zadania) (3)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (7Zadań) (4)
            Przetarg nieograniczony - Realizacja ofert doskonalenia dla nauczycieli (11)
            Przetarg nieograniczony- tablice rejestracyjne (4)
        Rok 2015 (0)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia (5)
            Przetarg nieograniczony - realizacja ofert doskonalenia dla nauczycieli (5)
            Przetarg nieograniczony - Przebudowa, rozbudowa zmiana sposobu użytkowania budynku (11)
            Przetarg nieograniczony - Prace godezyjno-kartograficzne (5)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (Kobylin) (6)
            Przetarg nieograniczony - prace geodezyjno-kartograficzne (m.Krotoszyn) (5)
            Przetarg nieograniczony- remont pomieszczeń w budynkach Starostwa (5)
            Przetarg nieograniczony- wykonanie elewacji oraz wymiana drzw w budynku Nr 2 Starostwa (12)
            Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji geodezyjnej (4)
            Przetarg nieograniczony- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku (14)
            Przetarg nieograniczony-opracownie dokumentacji geodezyjnej Kuklinów (2)
            Przetarg nieograniczony-opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa KW Kuklinów Dobra tom 9 (II) (3)
            Przetarg nieograniczony - zakup urzadzenia wielofunkcyjnego (10)
            Przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego (3)
            Przetarg nieograiczony - dostawa energii elektrycznej II (2)
            Przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej (3)
        Rok 2016 (0)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie elewacji oraz wymiana drzwi w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (13)
            Przetarg ograniczony-ubezpieczenie majątku Powiatu (3)
            Przetarg nieograniczony - Prace geodezyjno-kartograficzne (5)
            Przetarg nieograniczony-remont pomieszczeń (5)
            Przetarg nieograniczony prace geodezyjno-kartograficzne(modernizacja) (6)
            Przetarg nieograniczony - dostawa pomocy dydaktycznych (4)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (II przetarg) (5)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa sprzetu komputerowego (16)
            Przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej (5)
            Przetarg nieograniczony -dostawa energii elektrycznej (3)
        Rok 2017 (0)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dosrawa pomocy dydaktycznych (4)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa laptopów (5)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (II) (5)
            Plan postępowań na rok 2017 (1)
            Przetarg nieograniczony - sprzet komputerowy (9)
            Przetarg nieograniczony- usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego (5)
            Przetarg nieograniczony - sprzęt komputerowy (4)
            Przetarg nieograniczony - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (...) obiektu mieszczacego się w Krotoszynie ul. Floriańska 10 (8)
            Przetarg nieograniczony - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (...) obiektu mieszczącego się w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10 (II postępowanie) (9)
            Przetarg nieograniczony - budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) (5)
            Przetarg nieograniczony - Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwiazanych z budową baz danych obiektów topograficznych (4)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową baz danych obiektów topograficznych (II przetarg) (5)
            Przetarg nieograniczony - Wykonanie zdjęc lotniczych oraz ortofotomapy dla całego powiatu krotoszyńskiego w ramach projektu Cyfrowy Powiat Krotoszyński (6)
            Przetarg nieograniczony Modernizacja ewidencji gruntów - założenie ewidencji budynków i lokali (9)
            Przetarg nieograniczony - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja "starych" tablic rejestracyjnych. (8)
            Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. "Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji." (16)
            Przetarg nieograniczony - dostawa licencji aplikacji komputerowej rozszerzającej funkcjonalność systemu informacji przestrzennej (4)
            Przetarg nieograiczony - Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury (6)
            Przetarg nieograniczony - Rozbudowa szpitala (15)
            Przetarg nieograniczony - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych". (7)
            Przetarg nieograniczony - Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury II (6)
            Przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (8)
            Przetarg nieograniczony - Rozbudowa szpitala (II przetarg) (10)
            Przetarg nieograniczony - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, (III przetarg) (10)
        Rok 2018 (0)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach (9)
            Plan postępowań na rok 2018 (1)
            Przetarg nieograniczony - wykonanie prac geod.-kart. związanych z budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) (5)
            Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa doposażenia pracowni w tym sprzetu komputerowego (22)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa doposażenia w szkołach i placówkach oświatowych (7 Zadań) (7)
            Przetarg nieograniczony - wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego (12)
            Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (2 zadania) (12)
            Przetaarg nieograniczony - Zadanie 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 2 Zakup oprogramowania antywirusowego (12)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa doposażenia w tym sprzętu komputerowego pracowni w szkołach i placówkach - 6 Zadań (11)
            Przetarg nieograniczony - usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego (5)
            Przetarg nieograniczony - Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych zwiazanych z budową baz danych obiektów topograficznych (BDOT) - 2 Zadania (6)
            Przetarg nieograniczony - Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego - E-usługi dla Mieszkańców Powiatu oraz wdrożenie systemu EOD i BIP. (12)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na 7 Zadań (13)
            Przetarg nieograniczony - "Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na 2 zadania (10)
            Przetarg nieograniczony - usługa nadzoru technicznego i kontroli dla prac geodezyjnych (6)
            Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (12)
            Przetarg nieograniczony - usługa nadzoru technicznego i kontroli dla prac geodezyjnych (II przetarg) (8)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzetu komputerowego (4)
            Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu komputyerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszyniue z podziałem na dwie części (12)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu "Moje kompetencje- moja przyszłość" - 6 zadań (23)
            Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach - 7 Zadań (12)
    Przetargi, Ogłoszenia - Nieruchomości (0)
        Rok 2018 (13)
        Rok 2017 (17)
        Rok 2016 (4)
        Rok 2015 (4)
        Rok 2014 (3)
        Rok 2013 (13)
        Rok 2012 (4)
        Rok 2011 (4)
        Rok 2010 (2)
        Rok 2009 (2)
        Rok 2008 (4)
        Rok 2007 (4)
        Rok 2006 (10)
    Zapytania Ofertowe (0)
        Rok 2014 (1)
            Zapytanie ofertowe - dostawa papieru (2)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt i oprogramowanie (2)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt i oprogramowanie wydz. geodezji (2)
            Zapytanie ofertowe- dokumentacja projektowo-kosztorysowa (6)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy (4)
            Zapytanie ofertow- sprzet komputerowy II (3)
            Zapytanie ofertowe - Oprogramowanie GEO-INFO (2)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (4)
            Zapytanie ofertowe - poczta (5)
            Zapytanie ofertowe - materiały biurowe (4)
        Rok 2015 (0)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy (4)
            Zapytanie ofertowe-sprzęt komputerowy (4)
            Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania (2)
            Zapytanie ofertowe - oprogramowanie antywirusowe, serwer (6)
            Zapytanie ofertowe- dostawa materiałów biurowych (3)
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie (4)
            Zapytanie ofertowe - materiały do informatora (3)
            Zapytanie ofertowe- sprzet komputerowy, system rejestracji konferencji (3)
            Zapytanie ofertowe-sprzęt komputerowy (3)
            Zapytanie ofertowe-sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa (5)
        Rok 2016 (0)
            Zapytanie ofertowe- sprzęt komputerowy (6)
            Zapytanie ofertowe-sprzet komputerowy -GG (3)
            Zapytanie ofertowe- konwersja baz danych GEO-INFO Mapa (3)
            Zapytanie ofertowe- system informatyczny GEO-INFO Delta LT (3)
            Zapytanie ofertowe- konwersja danych EGB (3)
            Zapytanie ofertowe-sprzęt komputerowy (4)
            Zapytanie ofertowe - dostawa sprzetu komputerowego (4)
            Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa samochodu osobowego (3)
            Zapytanie ofertowe-świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2017 (3)
            Zapytanie ofertowe- zakup modułu GEO-INFO7 Portal wraz z subskrypcją (2)
            Zapytanie ofertowe- Sprzątanie pomieszczeń (4)
            Zapytanie ofertowe- dostawa oprogramowania GEO-INFO SIGMA + subskrypcja (2)
            Zapytanie ofertowe- świadczenie usług pocztowych (3)
            Zapytanie ofertowe-oprogramowanie GEO-INFO Sigma + subskrypcja (2)
        Rok 2017 (0)
            Zapytanie ofertowe- Remont pomieszczeń w budynku Nr 2 Starostwa (4)
            Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń (3)
            Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe (5)
        Rok 2018 (0)
            Zapytanie ofertowe – koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. “Moje kompetencje – moja przyszłość” (4)
    Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych (3)

Kontrole
    Stanowisko do spraw Kontroli (2)
        Rok 2010 (1)
            0913-Własne kontrole jednostek podległych (9)
            0912-Kontrole wewnętrzne (0)
            0911-Kontrole zewnętrzne urzędu własnego (6)
        Rok 2011 (2)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (10)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (1)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (4)
        Rok 2012 (2)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (8)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (0)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (6)
        Rok 2013 (2)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (9)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (1)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (5)
        Rok 2014 (1)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (12)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (1)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (6)
        Rok 2015 (1)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (7)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (0)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (6)
        Rok 2016 (1)
            1711- Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych (4)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (1)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (2)
        Rok 2017 (0)
            1711-Kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa (4)
            1712-Kontrole wewnętrzne w starostwie (0)
            1710-Kontrole zewnętrzne w starostwie (2)
    Biuro Audytu i Kontroli (0)
        2018 (0)

Sprawy Kadrowe
    Sprawy kadrowe (26)
        Procedura - wzory druków (1)
        Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska (1)
        Listy kandydatów spełniających wymagania formalne (31)
        Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska (86)
        Informacja o wynikach naboru (83)
        Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru (1)
    Sprawy kadrowe jednostek podległych (0)
        Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska (1)
        Listy kandydatów spełniających wymagania formalne (13)
        Informacja o wynikach naboru (19)
        Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska (28)

Pozostałe grupy informacji publicznej
    Ogłoszenia i zawiadomienia (132)
    Programy środowiskowe (6)
    Budżet Powiatu (1)
        Budżet Powiatu 2018 (28)
        Budżet Powiatu 2017 (52)
        Budżet Powiatu 2016 (57)
        Budżet Powiatu 2015 (49)
        Budżet Powiatu 2014 (54)
        Budżet Powiatu 2013 (47)
        Budżet Powiatu 2012 (51)
        Budżet Powiatu 2011 (38)
        Budżet Powiatu 2010 (24)
        Budżet Powiatu 2009 (17)
        Budżet Powiatu 2008 (19)
        Budżet Powiatu 2007 (20)
        Budżet Powiatu 2006 (14)
        Budżet Powiatu 2005 (14)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)
        Aktualności (10)
        Ważne Komunikaty (23)
        Organizacje Pozarządowe (3)
        Program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi (82)
        Linki (1)
        Wzory dokumentów (7)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dok. zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (3)
    Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 1 (1)

Wybory Samorządowe
    Wybory 2018 (16)
    Wybory 2014 (14)
        Wzory druków (1)
        Wizualizacja wyborów (1)
    Wybory 2010 (1)
        Informacje, komunikaty dotyczące wyborów (7)
        Wybory do Rady Powiatu Krotoszyńskiego (1)
        Powiatowa Komisja Wyborcza (7)
    Wybory 2006 (0)
        Powiatowa Komisja Wyborcza (4)
        Wybory do Rad Powiatów (1)
        Informacje, komunikaty dotyczące wyborów (11)

Redakcja BIP
    Redakcja BIP (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij